Hakkımızda


Basın Toplumu Yönlendirmekten Ziyade Bilgilendirmeli!..

Haberde ÖNDER Gazetesi, Toplumu Yönlendirmekten Ziyade, Onu Bilgilendirmekte ve Düşünmeye Sevk Etmektedir.

Günümüzde dünya üzerinde milyarlarca insan sürekli olarak her gün hatta her saat bir biçimde adına medya denilen yazılı, işitsel ve görsel kitle iletişim araçlarıyla muhatap olmaktadır. Diğer bir deyişle insanlar gazete okumakta, radyo dinlemekte, televizyon izlemekte, bilgisayardan ve cep telefonlarından internet aracılığıyla bazı haber kaynaklarına ya da haber ajanslarına ulaşmakta veya bir telefon görüşmesiyle bir haber kaynağından bilgi edinmektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz Bilgi Çağında, basının önemi daha da artmıştır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir. Bu nedenle hür bir basın, toplumun özgürlüğü ve demokrasi kültürünün oluşumunda halka ÖNDER’lik eder.


"Basının Gücü” Olmalı, "Gücün Basını” Olmamalı

Toplumun hafızası konumunda bulunan basın doğruları yazmak, bu milletin temel dinamikleri içerisinde görevini yapmak, devletin ve milletin yanında yer almak durumundadır. Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kitle iletişim araçlarıyla olayları ve gelişmeleri topluma aktarır. Aynı zamanda yorumlamalar, açıklamalar ve eleştiriler de yaparak toplumu aydınlatır ve böylece kamuoyu oluşturarak önemli bir güç odağı durumuna dönüşür. Bu anlamda basın; yasama, yürütme ve yargı güçlerine ilaveten dördüncü kuvvet olarak tanımlanmakta ve önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bu noktada "basının gücü” "gücün basını” haline dönüşmemeli, toplumu yönlendirmekten ziyade bilgilendirmeye önem vermeli. Sorumluluklarımız Büyük Türkiye’nin içinde bulunduğu buhran ve sıkıntılardan kurtulabilmesi; Türk İslam Âlemi’nin mutluluğu, dünya insanlığının huzuru; Türk kültür ve sanatının, edebiyat ve medeniyetinin, yeniden hayat bulacak şekilde inşa edilmesine bağlıdır. Bu noktada, milli kültür değerlerimize bağlı olarak yayın hayatını sürdüren basınımıza büyük görevler düştüğünün bilincindeyiz. Güneş, dünyanın hiçbir ülkesinde bizim Anadolu topraklarını aydınlattığı kadar güzel aydınlatmıyor. Bunun için sorumluluklarımız büyük. Biz, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve Güneydoğu’da verdiğimiz şehitlerin ve gazilerin madalyalarını üst üste koysak, dünyanın en büyük abidesini yaparız ve hiçbir komplekse kapılmadan da Kaleler Şehri Osmaniye’nin burçlarına ve Türkiye semalarına "Ne Mutlu Türküm” diye yazarız.

İnsanlarımız Doğru Bilgilerle Aydınlatılmalı

80. İlimiz Osmaniye’den ulusal yayın yapmanın, suyu tersine akıtmaktan daha zor olduğunu bilmekteyiz. Yayınladığımız haber ve yorumun öncelikle kendi içimize sinmesine ve bizi tatmin etmesine özen gösteriyoruz ki; kamuoyu doğru bilgilerle buluşsun ve aydınlanmış olsun. Mesleğimiz için verilmesi gereken bu emek ve enerji harcanmadığı sürece kitleler üzerinde pozitif sinerji oluşturamayız. Bunun için emeğimizi esirgemiyoruz. Türkiye’nin gerçeklerini, milletimizin millî, manevî ve insanî evrensel değerlerini bilgi süzgecinden geçiriyor, vicdan terazisinde tartıyor ve sayfalarımıza yansıtıyoruz. Haberleri öyle seçiyor ve harmanlıyoruz ki; Bir okurumuzun ifadesiyle; Okuyucularımız boyalı basının bilgi kirliliğine bulaşmayan Haberde ÖNDER’den bir haftalık olayları ve gelişmeleri en sağlıklı biçimde, fazla yorulmadan okuma imkânı buluyor.

Yerfıstığının Başkenti’nden Türkiye’ye

Tarih boyuca medeniyetlerin fışkırdığı suya ve bereketli topraklara sahip olan Osmaniye’mizin en önemli toprak mahsulü yerfıstığıdır. Malatya için kayısı, Isparta için gül, Rize için çay, Gaziantep için fıstık, Ordu için fındık neyi ifade ediyorsa; Osmaniye için de yerfıstığı aynı şeyi ifade etmektedir. Yerfıstığının Başkenti ve Kaleler Şehri Osmaniye’nin Zorkun gibi yaylalarını, kökboyasıyla ve nakışıyla bizim olan Karatepe Kilimlerini, İzmir Efes harabelerine eşit düzeyde olan Kastabala Antik Kentini, dünyada benzerine az rastlanan Aslantaş Ören Yerindeki Açık Hava Müzemizi ve benzeri değerleri bölgemize, Türkiye geneline ve dünyaya tanıtarak Türk Kültürüne ve Turizmine katma değer sağladığımıza inanıyoruz.


İyi okumalar diliyoruz…

 


Haberde Önder Gazetesi  Yayın Grubu